Системата за непрекъснат достъп до мониторингови данни за шум в околна среда се състои от следните основни компоненти и решения:Терминали базирани на шумомер тип 2250-L/2250 - тип 3655-A. Производител – Brūel & Kjær-Дания.

Мониторинговите терминали за шум от Brüel & Kjær, от серията “3655” са проектирани и предназначени за постоянен, квази-постоянен и периодичен контрол на параметрите на шума в околната среда. Терминалът позволява бърза и лесна настройка на измервателният профил, както и конфигурация на периодичните мониторингови протоколи.

Терминалът е поставен в защитен куфар, съдържащ в себе си акустичен анализатор тип 2250/2250-L/2270, комуникационни и захранващи аксесоари, окабеляване и изход към външен измервателен микрофон.

   

Дейта логер, тип “Spectri Data Logger” (комуникация, изчисления, софтуер, изходи) – един бр. / терминал. Производител – СПЕКТРИ - България.

  • Поддръжка на криптирани протоколи за обмен на данни между клиента и сървъра.
  • Поддръжка на протоколи за комуникация между терминали за измерване на шум и Логъра.
  • Специализирана разработка на софтуер за следене на показтелите на LAeq, dB(A) и съхраняването на данните. Последваща математическа обработка на получените данни.
  • Алгоритъм за следене непрекъсваемостта на потока на данни. При прекъсване на връзката данните се съхраняват и се изпращат към сървъра при възстановяване на връзката.
  • Система за самодиагностика и индикация при проблеми в работата на устройството и комуникацията между него и терминала или между него и сървъра.
   

Потребителски адаптирано решение за всеки индивидуален клиент/проект: Виж. Plovdiv.WEBNOISE.EU – един бр. / проект. Производител – СПЕКТРИ - България.

Изградена система в средата на WEBNOISE.EU - по потребителска спецификация, със следните основни визуализационни възможности:

  • Основен екран, на който, с помощта на Google maps API v3.0 се показва разположенито на точките на измерване, на реална ката. Всяка точка носи информация за моментното състояние на LАeq, и избразява нивото му чрез съответен цвят.
  • Вторични екрани, на които се разполагат графиките, показващи стойностите на шума (LАeq) за определен интервал от време. Интервалът се задава чрез бутон (Часово, Дневно, Седмично, Месечно). Потребителят има възможност да маркира по-кратък интервал върху самата графика, за по-детайлно представяне на стойностите.
  • Вторични екрани, на които се разполагат графиките, показващи стойностите на шума (LАeq) за определен интервал от време. Интервалът се задава чрез бутон (Часово, Дневно, Седмично, Месечно). Потребителят има възможност да маркира по-кратък интервал върху самата графика, за по-детайлно представяне на стойностите.
  • Допълнително за всеки дневен период се изобразяват скаларните шумови показатели LAmax, Lден, Lвечер, Lнощ, L10, L90.